பாராட்டு விழா !!!

ஜாமிஆ மனாருல் ஹுதா அரபுக் கல்லூரியின் 2017ம் ஆண்டு க. பொ. தா (சா/த) பரீட்சையில் சிறந்த பெறுபேறு பெற்ற மாணவர்கள் மற்றும் கற்பித்த ஆசிரியர்களையும் கௌரவித்து நினைவுச் சின்னம் வழங்கப்பட்ட போது……